QUÈ SÓN?

Són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera en la consecució d'objectius socials i ambientals.

OBJECTIUS

Humanitzar l'economia posant els diners al servei de les persones oferint vies alternativas a totes aquelles persones defraudades per l'ús que s'està fent del seu estalvi buscant el seu benefici social, mediambiental i econòmic.

planta_0.jpg
PRINCIPIS

- Principi d'ètica aplicada: procés de reflexió en els criteris d'inversió i concessió de crèdit.

-Principi de coherència: fer un bon ús dels diners de forma coherent amb els nostres valors.  

- Principi de participació: Tenir el poder de participar en la definició de les polítiques bàsiques de l'entitat.

-Principi de transparència: oferir informació regular i pública de totes les activitats i les conseqüències.

-Principi d'implicació: Definir la política d'inversió seguint criteris positius per transformar la societat.